Αποτύπωμα

Πληροφορίες βάσει § 5 TMG (Νόμος περί Τηλεμέσων της γερμανικής νομοθεσίας):

VarioBus GmbH
Wilhelm-Leuschner-Platz 12
04107 Leipzig
Γερμανία

Εκπροσωπείται από:

Christian Webel, διευθυντής

Επικοινωνία:

Τηλέφωνο: +49 341 492 917 00
Email:

Καταχώρηση στο μητρώο:

Καταχώριση στο εμπορικό μητρώο.
Δικαστήριο  τοπού τήρησης μητρώου: Ειρηνοδικείο Λειψίας
Αριθμός μητρώου: HRB 31665

Αριθμός φορολογικού μητρώου:

Αριθμός φορολογικού μητρώου βάσει §27 a του νόμου περί φόρου κύκλου εργασιών:
DE 30 14 53 549

Επισύμανση σχετικά με τη EΕ-διευθέτηση διαφορών:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ): http://ec.europa.eu/consumers/odr
Τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας θα την βρείτε στο αποτύπωμα.

Ενημέρωση καταναλωτών ως προς τον οργανισμό διευθέτησης:

Δεν συμμετέχουμε σε καμία διαδικασία επίλυσης διευθέτησης διαφορών ενώπιον του γενικού οργάνου συμβιβασμού για τους καταναλωτές.

 

 

Αποκλεισμός ευθύνης (Disclaimer)

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχος υπηρεσιών είμαστε υπεύθυνοι σύμφωνα με το άρθρο 7 Abs.1 TMG για το δικό μας περιεχόμενο σε αυτές τις πλευρές σύμφωνα με τους γενικούς νόμους. Ωστόσο, σύμφωνα με τις §§ 8 έως 10 TMG, ως πάροχος υπηρεσιών δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε μεταβιβαζόμενες ή αποθηκευμένες πληροφορίες τρίτων ή να διερευνώνται περιστάσεις που υποδηλώνουν παράνομη δραστηριότητα.

Οι υποχρεώσεις κατάργησης ή παρεμπόδισης της χρήσης πληροφοριών βάσει του γενικού νόμου παραμένουν ανεπηρέαστες. Ωστόσο, η ευθύνη από αυτή την άποψη είναι δυνατή μόνο από τη στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης. Με την κοινοποίηση των κατάλληλων παραβιάσεων, θα καταργήσουμε αυτό το περιεχόμενο αμέσως.

Ευθύνη για συνδέσμους

Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων μερών για τα οποία το περιεχόμενο δεν επηρεάζει. Επομένως, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για αυτά τα εξωτερικά περιεχόμενα. Το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων είναι πάντα ευθύνη του αντίστοιχου παροχέα ή φορέα εκμετάλλευσης των σελίδων. Οι συνδεδεμένες σελίδες ελέγχθηκαν για πιθανές νομικές παραβάσεις κατά τη σύνδεση. Το παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη σύνδεση.

Ωστόσο, ο μόνιμος έλεγχος περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι λογικό χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις παραβίασης του νόμου. Μετά την κοινοποίηση των παραβιάσεων, θα καταργήσουμε αμέσως αυτούς τους συνδέσμους.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι εργασίες σε αυτές τις σελίδες που δημιουργούνται από τους διαχειριστές ιστότοπων υπόκεινται στη γερμανική νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η αναπαραγωγή, η επεξεργασία, η διανομή και κάθε εκμετάλλευση εκτός των ορίων πνευματικής ιδιοκτησίας απαιτούν τη γραπτή συγκατάθεση του αντίστοιχου συγγραφέα ή δημιουργού. Οι λήψεις και τα αντίγραφα αυτής της τοποθεσίας είναι μόνο για ιδιωτική, μη εμπορική χρήση.

Όσον αφορά το περιεχόμενο από την πλευρά αυτή δεν δημιουργήθηκε από τον φορέα εκμετάλλευσης, θεωρούνται τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο τρίτου μέρους αναγνωρίζεται ως τέτοιο. Εάν εξακολουθείτε να γνωρίζετε μια παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, ζητάμε μια σημείωση. Με την κοινοποίηση παραβιάσεων, θα καταργήσουμε αμέσως αυτό το περιεχόμενο.